سرور اختصاصی آمریکا
سرور اختصاصی آمریکا توسط دیتاسنتر Nocix ارائه می گردد. Nocix یکی از بزرگترین دیتاسنترهای آمریکا در ایالت کانزاس می باشد که طرفداران بسیاری بین کاربران خارجی و ایرانی دارد.
سروریس های سرور اختصاصی بسیار متنوعی ارائه می‌دهد که علاوه بر تنوع بالا فضا ، منابع عظیمی را برای مدیریت داده های خود در دسترس دارند. سروریس‌های سفارشی شده، سطح امنیت سخت افزاری بسیار بالا، سرعت عالی سرورها که پشتیبان گیری را برای کاربر آسان کرده است و مهم‌تر از همه، هزینه‌های پایین و سرورهای مقرون به صرفه در این سطح حرفه ای، این دیتاسنتر را در بین بهترین گزینه‌ها قرار می‌دهد.


محصول اطلاعات تعداد IP پردازنده قیمت سفارش
DUSA1
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB SATA Capacity*
5
AMD Quadcore 120SSD + 2TB Preconfigured 3Ghz or faster 4 Cores / 4 threads Location:  
۷۱۱,۷۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA2
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB HDD Capacity
5
AMD Sexcore Preconfigured 120GB SSD + 2TB
2.7Ghz or faster
6 Cores / 6 threads
Location:  
۸۳۹,۹۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA3
RAM:32GB DDR3

HDD:4TB SATA
5
AMD Octacore Preconfig
3.1Ghz / 3.4Ghz Turbo
8 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۳۵۲,۵۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA4
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD
5
Threadripper 1950x 32GB + 2x 480GB SSD Preconfig
3.4GHz / 4GHz Boost
16 Core / 32 Threads
Location:  
۲,۶۰۸,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA5
RAM:32GB DDR3

HDD:2TB SATA
5
Dual Opteron 6128 HE Preconfig
2.0Ghz - 2 processors
16 Cores / 16 Threads
Location:  
۱,۰۷۰,۵۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA6
RAM:32GB DDR3

HDD:2x 1TB SATA
5
Dual Opteron 6128 2x1TB HE Preconfig
2.0Ghz - 2 processors
16 Cores / 16 Threads
Location:  
۱,۰۷۰,۵۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA7
RAM:64GB DDR3

HDD:120GB SSD + 4TB SATA
5
Opteron 6234 Preconfigured
2.66GHz
12 Cores / 12 threads
Location:  
۲,۳۵۲,۰۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA8
RAM:16GB DDR3

HDD:2x 1TB SATA
5
Xeon 5520 Preconfig
2.26GHz - 1 processors
4 Cores / 8 threads
Location:  
۹۶۸,۰۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA9
RAM:24GB DDR3

HDD:3TB SATA
5
Dual Xeon 5520 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۰۹۶,۲۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA10
RAM:24GB DDR3

HDD:240GB SSD
5
Dual Xeon 5520 240GB SSD Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۰۹۶,۲۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA11
RAM:32GB DDR3

HDD:240GB SSD
5
Xeon E3-1220v1 Preconfigured
3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo
4 Cores/ 4 Threads
Location:  
۱,۱۴۷,۴۶۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA12
RAM:32GB DDR3

HDD:240GB SSD
5
Xeon E3-1220v1 Preconfigured
3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo
4 Cores/ 4 Threads
Location:  
۱,۱۴۷,۴۶۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA13
RAM:24GB DDR3

HDD:120GB SSD + 3TB
5
Dual Xeon 5520 120GB SSD + 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۲۲۴,۳۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA14
RAM:16GB DDR3

HDD:480GB SSD + 4TB Preconfig
5
Xeon E3-1270 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.4GHz / 3.8GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۲۴۹,۹۸۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA15
RAM:32GB DDR3

HDD:500GB SSD
5
Xeon E3-1230 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.4GHz / 3.8GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۳۲۶,۸۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA16
RAM:32GB DDR3

HDD:120GB SSD + 4TB
5
Xeon E5-2620 32GB + 120GB SSD + 4TB Preconfig
2GHz 12 Threads
Location:  
۱,۳۲۶,۸۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA17
RAM:24GB DDR3

HDD:240GB SSD + 3TB
5
Dual Xeon 5520 240GB SSD + 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۳۵۲,۵۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA18
RAM:16GB DDR3

HDD:500GB SSD + 4TB
5
Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.2GHz / 3.4GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۲۴۹,۹۸۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA19
RAM:32GB DDR3

HDD:2x2TB SATA
5
Dual Xeon 5639 2x2TB Preconfig
2.13GHz - 2 processors
12 Cores / 24 threads
Location:  
۱,۴۸۰,۶۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA20
RAM:32GB DDR3

HDD:4TB SATA
5
Xeon E3-1230v2 4TB Preconfig
3.2GHz / 3.6GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۵۰۶,۲۸۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA21
RAM:32 GB DDR3

HDD:240GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 32GB 240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۵۸۳,۱۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA22
RAM:32GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 32GB 2x240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۵۸۳,۱۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA23
RAM:32GB DDR3

HDD:480GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 32GB 480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۸۳۹,۴۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA24
RAM:64GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD
5
Dual Xeon E5-2660 64GB 2x240GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۹۶۷,۶۲۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA25
RAM:64GB DDR3

HDD:480GB SSD
5
Dual Xeon E5-2660 64GB 480GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۹۶۷,۶۲۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA26
RAM:64GB DDR3

HDD:480GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 64GB 480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۰۹۵,۷۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA27
RAM:64GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 64GB 2x240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۰۹۵,۷۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA28
RAM:72GB DDR3

HDD:120GB SSD + 3TB SATA
5
Dual Xeon 5650 Preconfigured Dell
2.66GHz / 3.06GHz Turbo
12 Cores / 24 threads
Location:  
۲,۲۴۹,۵۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA29
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۶۰۸,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA30
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۶۰۸,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA31
RAM:24GB DDR3

HDD:2x 6TB
5
Dual Xeon 5520 2x 6TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۲,۶۰۸,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA32
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD
5
Dual Xeon E5-2660 96GB 960GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۷۳۶,۵۲۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA33
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD
5
96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۷۳۶,۵۲۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA34
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۳,۱۲۰,۹۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA35
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 960GB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۳,۱۲۰,۹۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA36
RAM:24GB DDR3

HDD:3x 6TB
5
Dual Xeon 5520 3x 6TB Dell Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۳,۳۷۷,۲۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA37
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 960GB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x960GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۳,۸۸۹,۸۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA38
RAM:128GB DDR3

HDD:2TB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2TB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۴,۱۴۶,۱۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA39
RAM:128GB DDR3

HDD:2TB SSD
5
128GB 2TB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۴,۴۰۲,۴۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA40
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 2TB SSD
5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x 2TB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۵,۴۲۷,۶۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA41
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 2TB SSD
5
Dual Xeon E5-2670v2 128GB 2x2TB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۵,۶۸۳,۹۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA42
RAM:256GB DDR3

HDD:6x 2TB SAS
5
Quad Xeon E7-4860 256GB 6x 2TB SAS Preconfig
2.26GHz / 2.67GHz Turbo - 4 processors
40 Cores / 80 threads
Location:  
۱۲,۸۶۰,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA43
RAM:4GB DDR2

HDD:250GB SATA
5
Intel Core2Duo Preconfigured
1.6GHz or faster - 1 processor
2 Cores / 2 Threads
Location:  
۳۲۷,۳۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA44
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 1TB SATA
5
I7-2600 120GB + 1TB Preconfigured
2.7 GHz / 3.2 Turbo - 1 processor
4 cores / 8 threads
Location:  
تومان
 
هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA45
RAM:16GB DDR3

HDD:1TB SATA
5
I7-2600 Preconfigured
2.7 GHz / 3.2 Turbo - 1 processor
4 cores / 8 threads
Location:  
۸۳۹,۹۰۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA46
RAM:16GB DDR3

HDD:2TB
5
I5 3470 2TB Preconfigured
4 Cores/4 Threads
3.4GHz / 3.8GHz turbo
Location:  
۹۶۸,۰۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA47
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB
5
I5 3470 120GB SSD + 2TB Preconfigured
4 Cores/4 Threads
3.4GHz / 3.8GHz turbo
Location:  
۱,۰۱۹,۳۱۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA48
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB + 2TB
5
I7-3700 120gb SSD + 2TB Preconfigured
4 Cores/8 Threads
3.1GHz/3.9GHz Turbo
Location:  
۱,۲۷۵,۶۱۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA49
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD
5
i7-6700K 32GB + 2x 480GB SSD Preconfig
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۲,۰۹۵,۷۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA50
RAM:32GB DDR4

HDD:960gb SSD
5
i7-6700K 32GB + 960GB SSD + RTX 2070 + Preconfig
1x GTX2070 GPU
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۲,۶۰۸,۳۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA51
RAM:32GB DDR4

HDD:960gb SSD
5
i7-6700K 32GB + 960GB SSD + RTX 2070 SUPER + Preconfig
1x GTX2070 GPU
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۲,۷۳۶,۵۲۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA52
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD
5
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۲,۷۶۲,۱۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA53
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD + 8TB HDD
5
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD + 8TB HDD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۳,۲۷۴,۷۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
DUSA54
RAM:64GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD
5
i7-8086K 64GB + 2x480GB SSD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۳,۳۷۷,۲۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش

  • سرورها از هر دو لوکیشن آلمان و فندلاند قابل ارائه می باشند.
  • قیمت های درج شده بر اساس نرخ ارز تعیین می شوند و در صورت تغییر، قیمت ها بروز می شوند.
  • در صورتی که سرور درخواستی شما در لیست فوق موجود نبود، با بخش فروش تماس بگیرید.
  • تهیه بکاپ از اطلاعات سرور به عهده مشرک می باشد.
  • در صورت تکمیل موجودی، سرور با سخت افزار مشابه ارائه می گردد.
  • در صورت بروز مشکلات تحریم، هاست نتورک مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  • کلیه قیمت ها در سال 1401 بروزرسانی شده است و قیمت های فوق معتبر میباشد.