ورود       عضویت       ۸۸۸۸۶۹۸۲ - ۰۲۱   پشتیبانی/تماس باما

سرور اختصاصی آمریکا
ی Nocix از دیتاسنتر آمریکایی متصل به فیبرنوری های متعدد از ارائه دهندگان مختلف است.
سرور اختصاصی آمریکا
سرور اختصاصی آمریکا توسط دیتاسنتر Nocix ارائه می گردد. Nocix یکی از بزرگترین دیتاسنترهای آمریکا در ایالت کانزاس می باشد که طرفداران بسیاری بین کاربران خارجی و ایرانی دارد.
سروریس های سرور اختصاصی بسیار متنوعی ارائه می‌دهد که علاوه بر تنوع بالا فضا ، منابع عظیمی را برای مدیریت داده های خود در دسترس دارند. سروریس‌های سفارشی شده، سطح امنیت سخت افزاری بسیار بالا، سرعت عالی سرورها که پشتیبان گیری را برای کاربر آسان کرده است و مهم‌تر از همه، هزینه‌های پایین و سرورهای مقرون به صرفه در این سطح حرفه ای، این دیتاسنتر را در بین بهترین گزینه‌ها قرار می‌دهد.
  
محصول
اطلاعات
تعداد IP
پردازنده
قیمت (ریال)
سفارش
DUSA1
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB SATA Capacity*

5
AMD Quadcore 120SSD + 2TB Preconfigured 3Ghz or faster 4 Cores / 4 threads Location:  
۶۷۵,۷۲۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA2
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB HDD Capacity

5
AMD Sexcore Preconfigured 120GB SSD + 2TB
2.7Ghz or faster
6 Cores / 6 threads
Location:  
۷۹۶,۶۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA3
RAM:32GB DDR3

HDD:4TB SATA

5
AMD Octacore Preconfig
3.1Ghz / 3.4Ghz Turbo
8 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۲۸۰,۴۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA4
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD

5
Threadripper 1950x 32GB + 2x 480GB SSD Preconfig
3.4GHz / 4GHz Boost
16 Core / 32 Threads
Location:  
۲,۴۶۵,۷۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA5
RAM:32GB DDR3

HDD:2TB SATA

5
Dual Opteron 6128 HE Preconfig
2.0Ghz - 2 processors
16 Cores / 16 Threads
Location:  
۱,۰۱۴,۳۷۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA6
RAM:32GB DDR3

HDD:2x 1TB SATA

5
Dual Opteron 6128 2x1TB HE Preconfig
2.0Ghz - 2 processors
16 Cores / 16 Threads
Location:  
۱,۰۱۴,۳۷۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA7
RAM:64GB DDR3

HDD:120GB SSD + 4TB SATA

5
Opteron 6234 Preconfigured
2.66GHz
12 Cores / 12 threads
Location:  
۲,۲۲۳,۸۲۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA8
RAM:16GB DDR3

HDD:2x 1TB SATA

5
Xeon 5520 Preconfig
2.26GHz - 1 processors
4 Cores / 8 threads
Location:  
۹۱۷,۶۱۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA9
RAM:24GB DDR3

HDD:3TB SATA

5
Dual Xeon 5520 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۰۳۸,۵۶۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA10
RAM:24GB DDR3

HDD:240GB SSD

5
Dual Xeon 5520 240GB SSD Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۰۳۸,۵۶۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA11
RAM:32GB DDR3

HDD:240GB SSD

5
Xeon E3-1220v1 Preconfigured
3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo
4 Cores/ 4 Threads
Location:  
۱,۰۸۶,۹۳۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA12
RAM:32GB DDR3

HDD:240GB SSD

5
Xeon E3-1220v1 Preconfigured
3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo
4 Cores/ 4 Threads
Location:  
۱,۰۸۶,۹۳۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA13
RAM:24GB DDR3

HDD:120GB SSD + 3TB

5
Dual Xeon 5520 120GB SSD + 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۱۵۹,۵۰۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA14
RAM:16GB DDR3

HDD:480GB SSD + 4TB Preconfig

5
Xeon E3-1270 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.4GHz / 3.8GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۱۸۳,۶۹۴ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA15
RAM:32GB DDR3

HDD:500GB SSD

5
Xeon E3-1230 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.4GHz / 3.8GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۲۵۶,۲۶۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA16
RAM:32GB DDR3

HDD:120GB SSD + 4TB

5
Xeon E5-2620 32GB + 120GB SSD + 4TB Preconfig
2GHz 12 Threads
Location:  
۱,۲۵۶,۲۶۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA17
RAM:24GB DDR3

HDD:240GB SSD + 3TB

5
Dual Xeon 5520 240GB SSD + 3TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۱,۲۸۰,۴۵۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA18
RAM:16GB DDR3

HDD:500GB SSD + 4TB

5
Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB Preconfig
3.2GHz / 3.4GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۱۸۳,۶۹۴ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA19
RAM:32GB DDR3

HDD:2x2TB SATA

5
Dual Xeon 5639 2x2TB Preconfig
2.13GHz - 2 processors
12 Cores / 24 threads
Location:  
۱,۴۰۱,۳۹۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA20
RAM:32GB DDR3

HDD:4TB SATA

5
Xeon E3-1230v2 4TB Preconfig
3.2GHz / 3.6GHz turbo
4 Cores / 8 threads
Location:  
۱,۴۲۵,۵۸۴ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA21
RAM:32 GB DDR3

HDD:240GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 32GB 240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۴۹۸,۱۵۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA22
RAM:32GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 32GB 2x240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۴۹۸,۱۵۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA23
RAM:32GB DDR3

HDD:480GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 32GB 480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۷۴۰,۰۴۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA24
RAM:64GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD

5
Dual Xeon E5-2660 64GB 2x240GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۸۶۰,۹۸۶ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA25
RAM:64GB DDR3

HDD:480GB SSD

5
Dual Xeon E5-2660 64GB 480GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۸۶۰,۹۸۶ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA26
RAM:64GB DDR3

HDD:480GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 64GB 480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۹۸۱,۹۳۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA27
RAM:64GB DDR3

HDD:2x 240GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 64GB 2x240GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۱,۹۸۱,۹۳۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA28
RAM:72GB DDR3

HDD:120GB SSD + 3TB SATA

5
Dual Xeon 5650 Preconfigured Dell
2.66GHz / 3.06GHz Turbo
12 Cores / 24 threads
Location:  
۲,۱۲۷,۰۶۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA29
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۴۶۵,۷۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA30
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۴۶۵,۷۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA31
RAM:24GB DDR3

HDD:2x 6TB

5
Dual Xeon 5520 2x 6TB Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۲,۴۶۵,۷۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA32
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD

5
Dual Xeon E5-2660 96GB 960GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۵۸۶,۶۵۶ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA33
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD

5
96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.2GHz / 3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۲,۵۸۶,۶۵۶ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA34
RAM:96GB DDR3

HDD:2x 480GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۲,۹۴۹,۴۹۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA35
RAM:96GB DDR3

HDD:960GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 960GB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۲,۹۴۹,۴۹۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA36
RAM:24GB DDR3

HDD:3x 6TB

5
Dual Xeon 5520 3x 6TB Dell Preconfig
2.26GHz - 2 processors
8 Cores / 16 threads
Location:  
۳,۱۹۱,۳۸۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA37
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 960GB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x960GB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۳,۶۷۵,۱۶۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA38
RAM:128GB DDR3

HDD:2TB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2TB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۳,۹۱۷,۰۵۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA39
RAM:128GB DDR3

HDD:2TB SSD

5
128GB 2TB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۴,۱۵۸,۹۴۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA40
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 2TB SSD

5
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x 2TB SSD Preconfig
2.66GHz / 3.3GHz Turbo
16 Cores / 32 threads
Location:  
۵,۱۲۶,۵۰۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA41
RAM:128GB DDR3

HDD:2x 2TB SSD

5
Dual Xeon E5-2670v2 128GB 2x2TB SSD Preconfig
2.5GHz / 3.3GHz Turbo
20 Cores / 40 threads
Location:  
۵,۳۶۸,۳۹۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA42
RAM:256GB DDR3

HDD:6x 2TB SAS

5
Quad Xeon E7-4860 256GB 6x 2TB SAS Preconfig
2.26GHz / 2.67GHz Turbo - 4 processors
40 Cores / 80 threads
Location:  
۱۲,۱۴۱,۳۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA43
RAM:4GB DDR2

HDD:250GB SATA

5
Intel Core2Duo Preconfigured
1.6GHz or faster - 1 processor
2 Cores / 2 Threads
Location:  
۳۱۲,۸۹۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA44
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 1TB SATA

5
I7-2600 120GB + 1TB Preconfigured
2.7 GHz / 3.2 Turbo - 1 processor
4 cores / 8 threads
Location:  
تومان
 
هزینه راه اندازی
DUSA45
RAM:16GB DDR3

HDD:1TB SATA

5
I7-2600 Preconfigured
2.7 GHz / 3.2 Turbo - 1 processor
4 cores / 8 threads
Location:  
۷۹۶,۶۷۰ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA46
RAM:16GB DDR3

HDD:2TB

5
I5 3470 2TB Preconfigured
4 Cores/4 Threads
3.4GHz / 3.8GHz turbo
Location:  
۹۱۷,۶۱۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA47
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB SSD + 2TB

5
I5 3470 120GB SSD + 2TB Preconfigured
4 Cores/4 Threads
3.4GHz / 3.8GHz turbo
Location:  
۹۶۵,۹۹۳ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA48
RAM:16GB DDR3

HDD:120GB + 2TB

5
I7-3700 120gb SSD + 2TB Preconfigured
4 Cores/8 Threads
3.1GHz/3.9GHz Turbo
Location:  
۱,۲۰۷,۸۸۳ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA49
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD

5
i7-6700K 32GB + 2x 480GB SSD Preconfig
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۱,۹۸۱,۹۳۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA50
RAM:32GB DDR4

HDD:960gb SSD

5
i7-6700K 32GB + 960GB SSD + RTX 2070 + Preconfig
1x GTX2070 GPU
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۲,۴۶۵,۷۱۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA51
RAM:32GB DDR4

HDD:960gb SSD

5
i7-6700K 32GB + 960GB SSD + RTX 2070 SUPER + Preconfig
1x GTX2070 GPU
3.4GHz / 4GHz Turbo
4 Cores / 8 Threads
Location:  
۲,۵۸۶,۶۵۶ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA52
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD

5
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۲,۶۱۰,۸۴۵ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
DUSA53
RAM:32GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD + 8TB HDD

5
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD + 8TB HDD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۳,۰۹۴,۶۲۵ تومان
 
هزینه راه اندازی
DUSA54
RAM:64GB DDR4

HDD:2x 480gb SSD

5
i7-8086K 64GB + 2x480GB SSD Preconfig
3.7GHz
6 Cores / 12 Threads
Location:  
۳,۱۹۱,۳۸۱ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
  اطلاعات بیشتر
تمامی سرورها از دیتاسنتر Nocix از لوکیشن آمریکا ارائه می گردد.
قیمت های درج شده بر اساس نرخ ارز تعیین می شوند و در صورت تغییر، قیمت ها بروز می شوند.
ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر می‌گردد و به تاریخ تمدید سرور بی‌ارتباط می‌باشد.
در صورتی که سرور درخواستی شما در لیست فوق موجود نبود، با بخش فروش تماس بگیرید.
تهیه بکاپ از اطلاعات سرور به عهده مشرک می باشد.
در صورت تکمیل موجودی، سرور با سخت افزار مشابه ارائه می گردد.
در صورت بروز مشکلات تحریم، هاست نتورک مسئولیتی در این زمینه ندارد.