سرور اختصاصی آلمان
سرور های اختصاصی آلمان از بزرگترین دیتاسنتر این کشور با نام تجاری Hetzner (هتزنر) ارایه میشود . به دلیل موقعیت مکانی نزدیک این سرور های اختصاصی به کشور ایران انتخاب مناسبی برای میزبانی بر روی سرور های خارج از کشور میباشد.همچنین هاست نتورک تلاش کرده است که خدماتی مناسب و اقتصادی بر روی این سرور ها ارایه نماید. ارتباط شبکه پایدار، ارائه سخت‌افزارهای به روز و قیمت مناسب از مهمترین خصوصیات این سرورها می‌باشد.

مشاهده سرور های حراجی

محصول اطلاعات تعداد IP پردازنده قیمت سفارش
AX60-SSD
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
1
AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit
Ridge" (Zen)
Location:  
۱,۷۸۷,۲۲۸ تومان
 
۳,۸۵۳,۰۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
AX60-SSD
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
1
AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit
Ridge" (Zen)
Location:  
۱,۶۲۸,۳۱۸ تومان
 
۳,۶۹۴,۱۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX42
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Skylake
Location:  
۱,۱۵۱,۵۸۸ تومان
 
۱,۳۱۰,۴۹۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX42
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Skylake
Location:  
۹۹۲,۶۷۸ تومان
 
۱,۱۵۱,۵۸۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX42-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Ridge" (Zen)
Location:  
۱,۱۵۱,۵۸۸ تومان
 
۱,۳۱۰,۴۹۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX42-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Skylake
Location:  
۹۹۲,۶۷۸ تومان
 
۱,۱۵۱,۵۸۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX52
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
Location:  
۱,۷۸۷,۲۲۸ تومان
 
۱,۹۴۶,۱۳۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX52
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
Location:  
۱,۶۲۸,۳۱۸ تومان
 
۱,۷۸۷,۲۲۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX52-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
Location:  
۱,۷۸۷,۲۲۸ تومان
 
۱,۹۴۶,۱۳۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX52-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
Location:  
۱,۶۲۸,۳۱۸ تومان
 
۱,۷۸۷,۲۲۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX62
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
Location:  
۲,۱۰۵,۰۴۸ تومان
 
۲,۲۶۳,۹۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX62
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
Location:  
۱,۹۴۶,۱۳۸ تومان
 
۲,۱۰۵,۰۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX62-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
Location:  
۱,۷۸۷,۲۲۸ تومان
 
۲,۲۶۳,۹۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
EX62-NVMe
RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1
Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
Location:  
۱,۹۴۶,۱۳۸ تومان
۲,۱۰۵,۰۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
PX62
RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
Location:  
۲,۴۲۲,۸۶۸ تومان
 
۲,۵۸۱,۷۷۸ هزینه راه اندازی
سفارش
PX62
RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
Location:  
۲,۲۶۳,۹۵۸ تومان
 
۲,۴۲۲,۸۶۸ هزینه راه اندازی
سفارش
PX62-NVMe
RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
HDD:2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
Location:  
۲,۴۲۲,۸۶۸ تومان
 
۲,۵۸۱,۷۷۸ هزینه راه اندازی
سفارش
PX62-NVMe
RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
HDD:2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
Location:  
۲,۲۶۳,۹۵۸ تومان
 
۲,۴۲۲,۸۶۸ هزینه راه اندازی
سفارش
AX160-NVME
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 960 GB NVMe Datacenter Edition (software-RAID 1)
1
AMD EPYC 7401P
24 Cores "Naples" (Zen)
Simultaneous Multithreading
Location:  
۵,۲۸۳,۲۴۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
AX160-NVME
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 960 GB NVMe Datacenter Edition (software-RAID 1)
1
AMD EPYC 7401P
24 Cores "Naples" (Zen)
Simultaneous Multithreading
Location:  
۵,۱۲۴,۳۳۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
AX160-SSD
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
AMD EPYC 7401P
24-Core
Simultaneous Multithreading
Location:  
۵,۶۰۱,۰۶۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
AX160-SSD
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
AMD EPYC 7401P
24-Core
Simultaneous Multithreading
Location:  
۵,۴۴۲,۱۵۸ تومان
 
۰ هزینه راه اندازی
سفارش
PX92
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W
Hyper-Threading Technology
Location:  
۳,۰۵۸,۵۰۸ تومان
 
۳,۲۱۷,۴۱۸ هزینه راه اندازی
سفارش
PX92
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
1
Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W
Hyper-Threading Technology
Location:  
۲,۸۹۹,۵۹۸ تومان
 
۳,۰۵۸,۵۰۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX62
RAM:32 GB ECC DDR3
HDD:4 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (software-RAID; Level optional)
1
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۲,۱۰۵,۰۴۸ تومان
 
۲,۲۶۳,۹۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX62
RAM:32 GB ECC DDR3
HDD:4 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (software-RAID; Level optional)
1
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۱,۹۴۶,۱۳۸ تومان
 
۲,۱۰۵,۰۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX132
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:10 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (Software RAID ; Level optional)
1
Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۵,۱۲۴,۳۳۸ تومان
 
۵,۴۴۲,۱۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX132
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:10 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (Software RAID ; Level optional)
1
Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۴,۹۶۵,۴۲۸ تومان
 
۵,۲۸۳,۲۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX292
RAM:256 GB DDR4 ECC
HDD:15 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (incl. hardware RAID controller (RAID-Level optional))
1
Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۸,۳۰۲,۵۳۸ تومان
 
۸,۶۲۰,۳۵۸ هزینه راه اندازی
سفارش
SX292
RAM:256 GB DDR4 ECC
HDD:15 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (incl. hardware RAID controller (RAID-Level optional))
1
Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
Location:  
۸,۱۴۳,۶۲۸ تومان
۸,۴۶۱,۴۴۸ هزینه راه اندازی
سفارش
AX100
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:optional (at additional cost)
1
AMD Ryzen™ Threadripper 2950X 16 Core Simultaneous Multithreading
Location:  
۳,۵۳۵,۲۳۸ تومان
 
۳,۵۳۵,۲۳۸ هزینه راه اندازی
سفارش
AX100
RAM:128 GB DDR4 ECC
HDD:optional (at additional cost)
1
AMD Ryzen™ Threadripper 2950X 16 Core Simultaneous Multithreading
Location:  
۳,۳۷۶,۳۲۸ تومان
 
۳,۳۷۶,۳۲۸ هزینه راه اندازی
سفارش

  • سرورها از هر دو لوکیشن آلمان و فندلاند قابل ارائه می باشند.
  • قیمت های درج شده بر اساس نرخ ارز تعیین می شوند و در صورت تغییر، قیمت ها بروز می شوند.
  • در صورتی که سرور درخواستی شما در لیست فوق موجود نبود، با بخش فروش تماس بگیرید.
  • تهیه بکاپ از اطلاعات سرور به عهده مشرک می باشد.
  • در صورت تکمیل موجودی، سرور با سخت افزار مشابه ارائه می گردد.
  • در صورت بروز مشکلات تحریم، هاست نتورک مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  • کلیه قیمت ها در سال 1401 بروزرسانی شده است و قیمت های فوق معتبر میباشد.